Ochrona przeciwpożarowa - jest bardzo szerokim pojęciem związanym z zapobieganiem i zwalczaniem pożarów. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.


Oferta

 

W czym się specjalizujemy?

 

Specjalizujemy się głównie w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

  • Zabezpieczenia ogniochronne:

  • Przejść instalacyjnych(przepusty)
  • Konstrukcji stalowych
  • Konstrukcji drewnianych
  • Konstrukcji żelbetowych
  • Kanałów wentylacyjnych
  • Systemy Sygnalizacji Pożaru
  • Systemy oddymiania
  • Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
  • Opracowania i ekspertyzy ppoż.
  • Badania wydajności sieci hydrantowej
  • Pomiary oświetlenia dróg ewakuacyjnych
  • Serwis gaśnic i urządzeń gaśniczych
  • Stacja napełniania dwutlenku węgla
  • Gazy techniczne


 


Profi Zbigniew Szyszka © Wszelkie prawa zastrzeżoneProjekt i wykonanie Inpero.pl Sp. z o.o.